Konta bankowe

Wpisy, koszty sądowe, grzywny

I Wydział Cywilny

 

50 1010 0055 1293 0051 0400 0001

II Wydział Karny

 

23 1010 0055 1293 0051 0400 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

93 1010 0055 1293 0051 0400 0003

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

39 1010 0055 1293 0051 0400 0005

II Wydział Karny - grzywne i koszty

 

66 1010 0055 1293 0051 0400 0004

Wadia, kaucje, poręczenia, depozyty

Sumy depozytowe

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu

PLN 83 1130 1017 0021 1000 1390 0004

USD 56 1130 1017 0021 1000 1390 0005

EUR 40 1130 1017 0021 1000 1390 0002

CHF 67 1130 1017 0021 1000 1390 0001

GBP 13 1130 1017 0021 1000 1390 0003

 

 

 

Zaliczki na: biegłych, kuratorów, tłumaczy, opłata za wpis do rejestru spadkowego

Sumy na zlecenie

NBP O/O w Poznaniu

31 1010 1469 0081 1013 9800 0000

 

 

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

BGK Poznań

38 1130 1088 0001 3104 1620 0003

 

 

 

Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy w Kole

Wydatki budżetowe

NBP O/O Poznań

44 1010 1469 0081 1022 3000 0000

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-09
Publikacja w dniu:
2021-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-04
Publikacja w dniu:
2021-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-04
Publikacja w dniu:
2019-11-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2015-05-13
Publikacja w dniu:
2015-05-13
Opis zmiany:
Dodanie pozycji dochody budżetowe przelew z zagranicy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2015-01-15
Publikacja w dniu:
2015-01-15
Opis zmiany:
Zarządzenie Dyrektora z dnia 15.01.2015 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2015-01-12
Publikacja w dniu:
2015-01-12
Opis zmiany:
Zarządzenie z dnia 12.01.2015 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d