Konta bankowe

Wpisy, koszty sądowe, grzywny
Dochody budżetowe NBP O/O Poznań 20 1010 1469 0041 6722 3100 0000
Dochody budżetowe przelew z zagranicy   NBPLPLPW 20 1010 1469 0041 6722 3100 0000
I Wydział Cywilny   67 1010 0055 3803 0041 8800 0001
II Wydział Karny   40 1010 0055 3803 0041 8800 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich   13 1010 0055 3803 0041 8800 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych   56 1010 0055 3803 0041 8800 0005
II Wydział Karny - grzywne i koszty   75 1010 0055 3803 0141 8800 0002
Samodzielna Sekcja Finansowa   39 1010 0055 3803 0041 8800 0020
Wadia, kaucje, poręczenia, depozyty
Sumy depozytowe Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu 33 1130 1017 0021 1000 1490 0004
     
Zaliczki na: biegłych, kuratorów, tłumaczy
Sumy na zlecenie NBP O/O w Poznaniu 57 1010 1469 0041 6713 9800 0000
     
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
  BGK Poznań 03 1130 1088 0001 3105 0420 0003
     
Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy w Kole
Wydatki budżetowe NBP O/O Poznań 70 1010 1469 0041 6722 3000 0000

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2015-05-13
Publikacja w dniu:
2015-05-13
Opis zmiany:
Dodanie pozycji dochody budżetowe przelew z zagranicy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2015-01-15
Publikacja w dniu:
2015-01-15
Opis zmiany:
Zarządzenie Dyrektora z dnia 15.01.2015 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2015-01-12
Publikacja w dniu:
2015-01-12
Opis zmiany:
Zarządzenie z dnia 12.01.2015 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d