Komunikaty

 

Koło, dnia 22 listopada 2013 r.

 

 

Sygn. akt II K 159/09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Sąd Rejonowy w Kole wyrokiem z dnia 6 października 2011 r. sygn. akt II K 159/11 w sprawie Mariusza P., zmienionym w tym zakresie wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie 23 grudnia 2011 r. sygn. akt II Ka 301/11 na podstawie art. 231 § 1 kpk nakazał złożenie do depozytu sądowego dowodów rzeczowych, opisanych w wykazie Nr 1/194/09  na karcie 519 akt II K 159/09) pod poz. 1-11 w postaci:

- samochodu marki Toyota Land Cruiser VIN JTEBZ29J000019679,

- kluczyków od zamka sztuk 1 i stacyjki sztuk 1,

- dwóch tablic rejestracyjnych DMTA-222,

- dowodu rejestracyjnego nr CP 634544,

- polisy nr 906600425771,

- zaświadczenia o przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu nr CWL00603160/07 z dnia 13 lipca 2007 r.

- dokumentu identyfikacyjnego pojazdu - załącznika do zaświadczenia CWL 00603160/07,

- dwóch tablic rejestracyjnych nr PL 38730,

- polisy ubezpieczeniowej nr 905630823233 z dnia 31 października 2007 r.,

-  polisy ubezpieczeniowej nr 905630753202.

 

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Kole, jako przechowujący depozyt wzywa uprawnionych na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów w zw. z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do odbioru powyżej opisanego depozytu.

Niepodjęcie depozytu zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy spowoduje jego likwidację, tj. przejście praw do tego depozytu na Skarb Państwa.

Obwieszczenia należy dokonać przez okres 6 miesięcy.


/-/ SSR Konrad Łęgoszewski

 

 

Rejestr zmian dla: Komunikaty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2014-02-03
Publikacja w dniu:
2014-02-03
Opis zmiany:
Dodanie okresu obwieszczenia