OGŁOSZENIE - „Przegląd roczny budynku Sądu Rejonowego w Kole”

 

Koło, dnia 21 czerwca 2011r.

 

OA.3540-46/11

 

 

OGŁOSZENIE

„Przegląd roczny budynku Sądu Rejonowego w Kole"

 

 

Sąd Rejonowy w Kole, poszukuje osoby z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania rocznego przeglądu technicznego budynku zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

W ofercie proszę przedstawić cenę wykonania w/w przeglądu wraz z kserokopiami odpowiednich uprawnień.

Oferty proszę przesyłać mailem na adres zamowienia@kolo.sr.gov.pl , faksem na nr 63 27-21-20-852 lub pisemnie na adres Sądu ul. Włocławska 4 62-600 Koło do dnia 5 lipca 2011r.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Krystyna Chelińska - Kierownik Oddziału Administracyjnego - tel. 63 27 21 501 w.148 (II piętro pok.48)

 

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE - „Przegląd roczny budynku Sądu Rejonowego w Kole”