Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę papieru kserograficznego A4 dla potrzeb Sądu Rejonowego w Kole

Koło, dnia 2 września 2011r.

OA.3540-54/11

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

O zamówieniu publicznym poniżej 14.000 euro

(art.4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych)

W imieniu Sądu Rejonowego w Kole informujemy, że zgodnie z art. 4 pkt.8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. z późn. zmianami (w tym nowelizacje) istnieje możliwość złożenia propozycji ofertowej na poniżej opisaną dostawę.

 

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa papieru kserograficznego A4 dla potrzeb Sądu Rejonowego w Kole, przy ul. Włocławskiej 4.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

1/ Papier kserograficzny do drukarek, format A4, idealny do czaro-białych codziennych dokumentów i korespondencji zewnętrznej, białość CIE 161 , klasa B, gram. 80g/m2, 500 szt. w ryzie, pakowane po 5 ryz w kartonie - 600 ryz

2/ Dostawa zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę własnym transportem na jego ryzyko i koszt.

Propozycje ofertowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2011r. godz. 15.30.

Pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Kole, ul Włocławska 4, 62-600 Koło, pok. 24.

Mailem na adres: zamowienia@kolo.sr.gov.pl

Faksem na nr: 63 27-21-501 wew. 124

 

 

Pytania w sprawie powyższego zapytania ofertowego można uzyskać telefonicznie pod numerem 63 27-21-501 wew. 124 lub drogą elektroniczną pod adresem zamowienia@kolo.sr.gov.pl. Osoba do kontaktu: Katarzyna Kwiatkowska.

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę papieru kserograficznego A4 dla potrzeb Sądu Rejonowego w Kole