ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Koło, dnia 20 września 2011r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na „Dostawę papieru kserograficznego

dla potrzeb Sądu Rejonowego w Kole"

W imieniu Sądu Rejonowego w Kole uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznych dotyczącym dostawy papieru kserograficznego dla potrzeb Sądu Rejonowego w Kole, prowadzonym w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Pzp z dnia 24.01.2004r. z późń. zmianami wpłynęło 9 propozycji ofertowych. Wszystkie oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie.

Najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę złożył Wykonawca:

Partner Rodan Sp. z o.o., ul. Górecka 17, 60-201 Poznań - 6.000,00 zł brutto

Oferta zawiera wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty tj. formularz cenowy.

 

Kryteria oceny ofert: cena

Zamówienie nie przekracza swą wartością kwoty 14 000 euro w związku z tym - zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych - nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

 

nr oferty

wykonawca

x

1

Biuro Plus Lewandowski S.J.

Suchy Las

6.804,36

2

Eddie Consulting Group

Konin

8.134,80

3

Grim - Marcin Ilski

Oleśnica

6.420,60

4

Marker - Maciej Jankowski

Kalisz

6.789,60

5

Prozut Omnium - Zbigniew Semeniuk

Warszawa

6.708,42

6

PPH Frapo Sp . z o.o.

Konin

6.981,48

7

ART. PAP.

Koło

6.636,00

8

Partner Rodan Sp. z o.o.

Poznań

6.000,00

 

 

Uzasadnienie:

x - 6.000,00 oferuje firma Partner Rodan Sp. z o.o., jest to najkorzystniejsza oferta dla Sądu Rejonowego w Kole.

 

 

Rejestr zmian dla: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY