O G Ł O S Z E N I E

Znak sprawy: OA-212-1/12

 

O G Ł O S Z E N I E


Sąd Rejonowy w Kole poszukuje na wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej o łącznej powierzchni ok. 140 m2, na terenie miasta Koła.

Poszukiwana przez Sąd powierzchnia winna obejmować:
• 5 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni ok.100,00 m2
• korytarz łączący wszystkie pomieszczenia do wyłącznego użytku najemcy
• pomieszczenie sanitarno-higieniczne z niezbędnymi urządzeniami

Wymienione pomieszczenia powinny być wyodrębnione w sposób umożliwiający wyłączne korzystanie z nich przez najemcę.

Przewidywany okres najmu - ok. 3 lata.

Oferty należy składać pisemnie na adres:
Sąd Rejonowy w Kole
ul.Włocławska 4
62-600 Koło
do dnia 29 czerwca 2012r. do godz. 12:00
osobiście w pok.149, faksem na numer 63 27 20 852 lub e-mailem na adres: administracja@kolo.sr.gov.pl
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 63 27 21 501 w.148

 

Rejestr zmian dla: O G Ł O S Z E N I E