Informacja dotycząca podpisania umowy na „Usługę ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Kole"

 

Koło, dnia 2 stycznia 2013r.

 

OA.3541-2/12

 

 

I n f o r m a c j a

Z uwagi na nie stawienie się przedstawiciela firmy „Detektor" s.c.

w dniu 31 grudnia 2012r. do godz.12.00 tj. w ostatecznie zakreślonym terminie do podpisania umowy na „Usługę ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Kole" , na podstawie art.94 ust.3 ustawy Pzp Sąd Rejonowy w Kole zawrze umowę z kolejnym Wykonawcą który w przetargu nieograniczonym przedstawił ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert tj. z Agencją Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o. Sp.kom. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Saperów 184.

 

Rejestr zmian dla: Informacja dotycząca podpisania umowy na „Usługę ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Kole"

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2013-02-11
Publikacja w dniu:
2013-02-11
Opis zmiany:
b/d