Remont głównych schodów wejściowych do budynku Sądu Rejonowego w Kole wraz z zakupem i montażem platformy pionowej dla niepełnosprawnych

Nazwa: Remont głównych schodów wejściowych do budynku Sądu Rejonowego w Kole wraz z zakupem i montażem platformy pionowej dla niepełnosprawnych
Oznaczenie postępowania: OA - 3541 - 1/13
Tryb : przetarg nieograniczony
Wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Termin składania ofert: 10.06.2013 r.
Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od 1-9 do SIWZ

 

Rozstrzygnięcie postępowania: Informacja o wyborze oferty

Rejestr zmian dla: Remont głównych schodów wejściowych do budynku Sądu Rejonowego w Kole wraz z zakupem i montażem platformy pionowej dla niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2013-05-24
Publikacja w dniu:
2013-05-24
Opis zmiany:
b/d