Usługa ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Kole OA - 3541 - 2/13

Nazwa: Usługa ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Kole
Oznaczenie postępowania: OA - 3541 - 2/13
Tryb : przetarg nieograniczony
Wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Termin składania ofert: 6 grudnia 2013 r.
Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od 1-9 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ

Ogłoszenie o zmianie treści załącznika numer 4 (wzór umowy)

 

Rozstrzygnięcie postępowania:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rejestr zmian dla: Usługa ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Kole OA - 3541 - 2/13

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2014-02-03
Publikacja w dniu:
2014-02-03
Opis zmiany:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2013-12-30
Publikacja w dniu:
2013-12-30
Opis zmiany:
Zawiadomienie o wyborze oferty 2
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2013-12-19
Publikacja w dniu:
2013-12-19
Opis zmiany:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2013-12-03
Publikacja w dniu:
2013-12-03
Opis zmiany:
Dodanie dokumentów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2013-11-28
Publikacja w dniu:
2013-11-28
Opis zmiany:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia