Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4 oraz pomieszczeń ZKSS przy ul. Włocławskiej 6 OA - 3541 - 3/13

Nazwa:

Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4

oraz pomieszczeń ZKSS przy ul. Włocławskiej 6

Oznaczenie postępowania: OA - 3541 - 3/13
Tryb : przetarg nieograniczony
Wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Termin składania ofert: 6 grudnia 2013 r.
Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od 1-5 do SIWZ

 

Rozstrzygnięcie postępowania:

Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rejestr zmian dla: Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4 oraz pomieszczeń ZKSS przy ul. Włocławskiej 6 OA - 3541 - 3/13

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2014-01-02
Publikacja w dniu:
2014-01-02
Opis zmiany:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2013-12-19
Publikacja w dniu:
2013-12-19
Opis zmiany:
Zawiadomienie o wyborze oferty