Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Prace remontowe w Sądzie Rejonowym w Kole" OA.3540-136/16

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Prace remontowe w Sądzie Rejonowym w Kole"

 

Zaproszenie

Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Projekt umowy

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Rejestr zmian dla: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Prace remontowe w Sądzie Rejonowym w Kole" OA.3540-136/16