Oddziały administracyjne i sekcje

Oddział Administracyjny

Samodzielna Sekcja Finansowa

 

Oddział Administracyjny

z wydzieloną komórką Archiwum Zakładowego

 

Zakres działania Oddziału Administracyjnego z wydzieloną komórką Archiwum Zakładowego i Biurem Obsługi Interesanta:

 • sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego
 • sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników i kuratorów społecznych
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości
 • sprawozdawczość kadrowo-etatowa sądu rejonowego
 • prowadzenie sekretariatu prezesa sądu i wiceprezesa
 • prowadzenie biura podawczego, Biura Obsługi Interesanta, biblioteki i ewidencji dowodów rzeczowych
 • nadzór nad archiwum zakładowym i zbiorem bibliotecznym
 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w sądzie rejonowym
 • sprawy zaopatrzenia sądu rejonowego w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do funkcjonowania sądu
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa budynku Sądu
 • administrowanie nieruchomościami Sądu

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Ewa Walczak-Jasińska

tel. 63 22 82 807

fax 63 22 82 870

e-mail: administracja@kolo.sr.gov.pl

 

Sekretariat Prezesa jest czynny:

poniedziałek 8:00 - 16:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: administracja@kolo.sr.gov.pl

 

Biuro Obsługi Interesantów
Zakres działania:
 • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu
 • udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych
 • informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw.

Punkt obsługi interesantów znajduje się w holu na parterze budynku sądu.

POI podlega kierownikowi Oddziału Administracyjnego.

 

Biuro obsługi interesantów jest czynne:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:15

 

tel. 63 22 82 917

fax 63 22 82 870

e-mail: bp@kolo.sr.gov.pl

 

Samodzielna Sekcja Finansowa

 

Zakres działania Samodzielnej Sekcji Finansowej:

 • opracowanie projektu budżetu sądu
 • wykonywanie budżetu sądu
 • przestrzeganie w sądzie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych
 • prowadzenie rachunkowości sądu.

Główny Księgowy

Pełniącą obowiązki jest Pani Bogumiła Szymczak.

pok. 10

tel. 63 22 82 808

fax 63 22 82 880

e-mail: finanse@kolo.sr.gov.pl

 

Sekcja jest czynna:

poniedziałek 8:00 - 16:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Rejestr zmian dla: Oddziały administracyjne i sekcje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-29
Publikacja w dniu:
2018-10-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-02
Publikacja w dniu:
2018-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-09
Publikacja w dniu:
2017-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-23
Publikacja w dniu:
2017-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-12
Publikacja w dniu:
2017-04-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2012-09-28
Publikacja w dniu:
2012-09-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2011-06-28
Publikacja w dniu:
2011-06-28
Opis zmiany:
b/d