Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Kole jest państwową jednostką organizacyjną nieposiądającą osobowości prawnej.

Podstawa prawna:

  • § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.Nr 18 poz. 99);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Koninie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.2003.220.2186).
Sąd Rejonowy w Kole organizacyjnie działa w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78 poz. 483, sprost. Dz.U z 2001 r., Nr 28, poz. 319)
  • Ustawa z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.);
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych Dz.Urz.MS.2020.3 z dnia 2020.01.09;
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości poz. 138 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.12.2012r. - szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1476);
  • Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 - tekst jednolity, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. z 2019 r., poz. 351 - tekst jednolity, z późn. zm.);

 

 

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-19
Publikacja w dniu:
2020-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-25
Publikacja w dniu:
2020-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-25
Publikacja w dniu:
2020-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-20
Publikacja w dniu:
2017-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-20
Publikacja w dniu:
2017-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-20
Publikacja w dniu:
2017-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-20
Publikacja w dniu:
2017-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2012-07-17
Publikacja w dniu:
2012-07-17
Opis zmiany:
b/d