Polityka prywatności

Sąd Rejonowy w Koe z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło jest Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań i funkcji jednostki organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywania niezbędnych czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa.
Pani/Pana dane dotyczące wizyty na stronie internetowej kolo.sr.gov.pl takie jak adres IP lub nazwę hosta, typ przeglądarki, system operacyjny itp. są przetwarzane wyłącznie w celu zarządzania stroną internetową. Są to standardowe statystyki gromadzone przez usługodawcę internetowego. Dane te nie są obecnie w żaden inny sposób wykorzystywane przez sąd.
Dane osobowe przekazywane podczas Pani/Pana kontaktu inicjowanego za pomocą formularz kontaktowego, poczty elektronicznej lub elektronicznej skrzynki podawczej są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz są podjęte odpowiednie środki zabezpieczające. Dane te są wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie i nie będą przekazywane innym odbiorcom niż przez Panią /Pana wskazani.
Dane tę będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji w/w celu oraz czas określony przepisami prawa.
Właścicielowi danych przysługuje prawo wglądu do treści przetwarzanych danych, ich poprawiania i uaktualniania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W serwisie wykorzystywany jest jeden plik ciasteczka (definicja ciasteczka: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie), który przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie obecności w serwisie.
Plik ciasteczka stosowany w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Sąd Rejonowy w Kole nie odpowiada za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki ze strony kolo.sr.gov.pl.
Sąd Rejonowy w Kole zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności.