Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Aktualizację dokumentacji projektowej - OA-3540-32/18

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Aktualizację dokumentacji projektowej zawierającej: projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbiór robót, przedmiar, kosztorys inwestorski, dla zadania "Remont 2 pomieszczeń sanitarnych na II piętrze w Sądzie Rejonowym w Kole" - OA-3540-32/18

Rejestr zmian dla: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Aktualizację dokumentacji projektowej - OA-3540-32/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
b/d