Zmiana rachunków bankowych od dnia 1.01.2021 r.

INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH OBOWIĄZUJACYCH OD 01.01.2021 ROKU

1)              MIKRORACHUNKI DOCHODÓW:

50 1010 0055 1293 0051 0400 0001 - I Wydział  Cywilny

23 1010 0055 1293 0051 0400 0002 - II Wydział Karny

93 1010 0055 1293 0051 0400 0003 - III Wydział Rodzinny i Nieletnich

66 1010 0055 1293 0051 0400 0004 - IV Księga Należności

39 1010 0055 1293 0051 0400 0005 - V Wydział Ksiąg Wieczystych

Uwaga!

Kod SWIFT: NBPLPLPW

2)             SUMY NA ZLECENIE (zaliczki na: biegłych, kuratorów, tłumaczy):

 NBP O/O Poznań  31 1010 1469 0081 1013 9800 0000

3)             WYDATKI BUDŻETOWE:

NBP O/O Poznań  44 1010 1469 0081 1022 3000 0000

4)             SUMY DEPOZYTOWE (poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umowy):

Bank Gospodarstwa Krajowego:

PLN 83 1130 1017 0021 1000 1390 0004

USD 56 1130 1017 0021 1000 1390 0005

EUR 40 1130 1017 0021 1000 1390 0002

CHF 67 1130 1017 0021 1000 1390 0001

GBP 13 1130 1017 0021 1000 1390 0003

5)             FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ:

BGK  38 1130 1088 0001 3104 1620 0003

Rejestr zmian dla: Zmiana rachunków bankowych od dnia 1.01.2021 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-04
Publikacja w dniu:
2021-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-31
Publikacja w dniu:
2020-12-31
Opis zmiany:
b/d